Psychosomatika a principy GNM

Vnímám příběh klienta, který přichází se svou potíží, jako něco, co je propojeno s jeho vnitřním i vnějším světem, s jeho vztahem k sobě a k druhým lidem včetně prostředí, ve kterém žije. Jde o bytost biologickou, duševní a spirituální a všechny tyto její součásti mají své potřeby, které potřebují být dostatečně naplněny.

Opírám se o postoj, že reakce organismu ve formě bolesti, nemoci má smysl a je na nás, abychom se snažili mu porozumět, a to nám umožňuje na něj adekvátně odpovědět.

Využívám při pohledu na obtíže klienta principů Germánské nové medicíny. Na začátku některých nemocí, příznaků je šokující zážitek /později obvykle vytlačen do podvědomí/, který zasáhne jak psychickou, tak fyzickou úroveň prožívání.

Podstatou „nemoci“ je smysluplný biologický program, který pomáhá organismu vyřešit aktuální situaci, kterou vnímá jako konfliktní. Celý proces má fázi akutní a hojivou, které se liší svými příznaky. Vše se je zakotveno v teorii embryonálních zárodečných listů, o kterou se opírá i metoda Biosyntézy, se kterou pracuji.

Má pracovna