Biosyntéza

Biosyntéza je metodou tzv. tělesně orientované psychoterapie a znamená integraci tří oblastí lidské existence, tělesné, psychické a duchovní.

Vychází z přesvědčení, že psychické procesy se odráží v těle a naopak. Stres vnímá jako narušení souladu mezi tím, co si myslíme, co cítíme a jak se pohybujeme. Problém může přetrvávat díky jeho uložení v paměti těla, ačkoli jeho vnější příčina již vymizela.

Patří sem i rány, které jsme utržili v dětství a mládí, postoje, jež si odnášíme z původní rodiny. Naším dědictvím se leckdy stane závislost na druhém, strach, vztek, sebekritičnost, pocit, že nestojíme za nic či deprese.

Pro zvládnutí obtíží, je proto nezbytné se vedle mentální analýzy, věnovat i tělesným projevům v podobě bolestí, zvýšeného svalového napětí, kloubních blokád, omezeného dýchání a obtíží s vnitřními orgány.

Velmi nosnou částí metody je práce s dechem, pohybem a dotekem a propojováním těchto složek.

Terapie směřuje k tomu, aby se klient mohl cítit dobře ve svém těle, mohl zažívat skutečnou radost i smutek, nebyl spoután napětím a mohl vyjadřovat vše, co potřebuje.

Má pracovna

Potřebujete využít služeb Sociální kliniky?

Pracuji kromě své soukromé praxe i jako dobrovolný terapeut Sociální kliniky, která poskytuje terapii lidem v náročné životní situaci. Potřebují učinit ve svém životě změnu a nemohou si terapii z finančních důvodů dovolit. Terapeuti pracují pro kliniku zdarma.

Prvním krokem k Vašemu zařazení do péče Sociální kliniky je mapující setkání a dohoda o spolupráci. Pokud cítíte, že byste potřebovali těchto služeb využít, neváhejte a ozvěte se. Ráda Vám vysvětlím vše potřebné nebo pokračujte na www.socialniklinika.cz

Psychoterapeutické služby nejčastěji vyhledávají:

  • lidé, kteří se vyskytli v obtížné životní situaci /ztráta zaměstnání, úmrtí v rodině, závažné onemocnění/
  • lidé vystavení dlouhodobému stresu /vztahové problémy v rodině, v práci/
  • lidé trpící poruchami spánku, únavou, nesoustředěností
  • lidé, kteří se zajímají o propojení fyzických a psychických obtíží
  • lidé, kteří nejsou spokojeni s kvalitou svého života