Biosyntéza

Biosyntéza je metodou tzv. tělesně orientované psychoterapie a znamená integraci tří oblastí lidské existence, tělesné, psychické a duchovní.

Vychází z přesvědčení, že psychické procesy se odráží v těle a naopak. Stres vnímá jako narušení souladu mezi tím, co si myslíme, co cítíme a jak se pohybujeme. Problém může přetrvávat díky jeho uložení v paměti těla, ačkoli jeho vnější příčina již vymizela.

Patří sem i rány, které jsme utržili v dětství a mládí, postoje, jež si odnášíme z původní rodiny. Naším dědictvím se leckdy stane závislost na druhém, strach, vztek, sebekritičnost, pocit, že nestojíme za nic či deprese.

Pro zvládnutí obtíží je proto nezbytné se vedle mentální analýzy věnovat i tělesným projevům v podobě bolestí, zvýšeného svalového napětí, kloubních blokád, omezeného dýchání a obtíží s vnitřními orgány.

Velmi nosnou částí metody je práce s dechem, pohybem a dotekem a propojováním těchto složek.

Terapie směřuje k tomu, aby se klient mohl cítit dobře ve svém těle, mohl zažívat skutečnou radost i smutek, nebyl spoután napětím a mohl vyjadřovat vše, co potřebuje.

Fotografie z mojí pracovny

Sociální klinika

Pracuji jako terapeut dobrovolník pro Sociální kliniku, která poskytuje psychoterapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci. Hledají změnu a chtějí na sobě pracovat, ale nemohou si terapii z finančních důvodů dovolit. Terapeuti pracují pro kliniku zdarma.

Prvním krokem k Vašemu zařazení do péče Sociální kliniky je mapující setkání a dohoda o spolupráci. Pokud cítíte, že byste potřebovali těchto služeb využít, neváhejte a ozvěte se. Ráda Vám telefonicky nebo mailem vysvětlím vše potřebné nebo pokračujte na www.socialniklinika.cz

Psychoterapeutické služby nejčastěji vyhledávají:

  • lidé, kteří se vyskytli v obtížné životní situaci /ztráta zaměstnání, úmrtí v rodině, závažné onemocnění/
  • lidé vystavení dlouhodobému stresu /vztahové problémy v rodině, v práci/
  • lidé trpící poruchami spánku, únavou, nesoustředěností
  • lidé, kteří se zajímají o propojení fyzických a psychických obtíží
  • lidé, kteří nejsou spokojeni s kvalitou svého života