Jitka Knebortová

Příběhy mých pacientů a klientů, mne spolu s pozorováním vlastní životní cesty, které se nevyhnula smrt blízkého člověka, postupně utvrzovaly v tom, že nelze vnímat fyzické a psychické obtíže jako něco odděleného.

Toto poznání mne po letech fyzioterapeutické praxe přivedlo ke studiu psychoterapeutické metody Biosyntézy.

Svou práci nazírám jako proces, během kterého dochází u klienta k propojení těla a mysli. K uvědomění, jak naše zkušenosti s pohlazením či odstrčením, s přijetím či odmítnutím, formují náš pohled na sebe samé i na okolní svět.

Jak lze plně využít dech, který s sebou nese pohyb. Jak je možné ovlivnit vnitřní prožívání změnou držení těla. Jak lze opakovaně zakoušet malé, dobré věci na úrovni těla a mysli.

Dále naše cesta s klientem vede k nalézání jeho vnitřního tvořivého potenciálu, který umožní realizovat toužebně očekávané změny v jeho životě. Změny, které znamenají úlevu od bolesti a utrpení, přináší uvolnění a důvěru v sebe sama.

K opakovanému zakoušení toho, že změna je možná, pokud se pro ni rozhodneme a že život, s námi bude spolupracovat.

K vědomí toho, že za všemi stíny je dobro, radost a klid.


Praxe Biosyntéza – tělesně orientovaná psychoterapie

2012

 • dosud samostatná praxe terapeuta Biosyntézy, Praha, Pečky
 • terapeut dobrovolník pro Sociální kliniku, Praha, Pečky

Odborné výcviky psychoterapie

2008 – 2012

 • Specializovaný psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze

2009

 • Sexualita u osob s mentálním postižením

2008

 • Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením

2008 – 2009

 • Výcvik dobrovolníka Domácího hospice Cesta domů

2005 – 2007

 • Tanatoterapie – somatická psychoterapie

 

Odborné kurzy psychoterapie

2018

 • Přenos a Biosyntéza, L. Zink
 • Kazuistická supervize, Lucká, Janečková
 • Cirkulace a energetická práce, G.Hoppe

2017

 • Kazuistické supervize; Lucká, Janečková

2013

 • Dreamwork, práce se sny v kontextu Biosyntézy, G.Hoppe
 • Kazuistické supervize; Lucká, Janečková

2012

 • Kazuistické supervize; Lucká, Janečková
 • Duševní hygiena, relaxační metody
 • Imaginace a sny
 • Emoční inteligence ve zdravotnictví

2011

 • Kazuistický seminář, G.Hoppe
 • Hlasový seminář, I.Vostárková

2011

 • Umírání a smrt v práci pracovníků sociální služby

2009

 • Komunikace s klienty s demencí

2007

 • Terapie traumatu v Biosyntéze, D.Boadella, S.S.Boadella
 • Integral Bodypsychotherapy, A.Wehowsky
 • Předcházení a řešení konfliktů

1997

 • Basic course of study in identification and correction of dyslexic learning

1996

 • The Mind Control Basic Lecture, Silva Method


Lektorská činnost

2012 – dosud

 • vedení seberozvojových workshopů

2000

 • lektor postgraduálního vzdělávání pro praktické lékaře

1994 – 1997

 • lektor fyzioterapie FTVS, 3. LF UK, SZŠ, VOŠ

Přednášky, publikační činnost

 • 2016 X. konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty, Uchopení nástrah dlouhověkosti strukturou terapeuta
 • 2015 IX. konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty, Využití tělesných typů dle Kelemana při práci se seniory
 • IV. Konference fyzioterapie REHASPRING centra 2015, Formativní vliv emoce na tělo

2010

 • Konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty Praha, Objevování rezerv a limitů u dlouhověkých
 • Konference pro sestry, Ústí n.L., Co ošetřuje fyzioterapie?

1997

 • spoluautor, Studium účinnosti nových postupů v amb.léčbě nemocných s ankylozující spondylitidou, Rheumatologia, 11,1997, č.2, s.85-89

 

Seberozvojové vzdělávání

2018

 • Škola Stargate – práce se změněnými stavy vědomí, pod záštitou http://centerforsacredstudies.org

2010 – 2017

 • Bhuto tanec
 • Maitri Breathwork
 • Ženská skupina
 • Silent Retreat
 • Sebezkušenostní PBSP skupina
 • Nech znít svůj dech
 • Udělej něco i pro sebe
 • Předvánoční zastavení a očista srdce
 • Udělej něco pro sebe


Vzdělání fyzioterapie

1994 – 1995

 • Specializační studium Fyzioterapie, IPVZ

1980 – 1982

 • Pomaturitní studium Fyzioterapie

Odborné kurzy fyzioterapie
2015

 • Intensivní kurz Feldenkraisovy metody
 • Terapeutické využití tejpu

2014

 • Intensivní kurz Feldenkraisovy metody

2013

 • Senzomotorická stimulace
 • Intensivní kurz Feldenkraisovy metody

2012

 • Rehabilitace v interním lékařství a onkologii, RHB a psychosomatika
 • O nohách

2009

 • Spirální dynamika

2004

 • Léčba idiopatické skoliosy segmentální centrací
 • Využití centrace u posttraumatických stavů končetin
 • Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů

2002

 • Neinvazivní lasery v medicině
 • Functional Exercise Progression, Thera-Band Academy

2003

 • O dýchání, H. Hermachová
 • Dýchání v kontextu centrované postury

1999

 • Fyzioterapie v prostředí Fitnes

1998

 • Terapie na reflexních zónách nohy, H. Marquardt
 • Manuální medicína v kontextu vývojové kineziologie
 • Ergonomie v práci fyzioterapeuta a RHBlékaře
 • Mobilizace žeber podle L. Mojžíšové

1997

 • Jógové techniky a čínská zdravotní cvičení ve fyzioterapii

1996

 • Pohyb a Stabilita, H. Hermachová
 • Fyzioterapie pro učitele SZŠ a bc. studia VŠ ve specializaci MMT a PIR
 • Diagnostika a terapie, speciální výkony myoskeletální medicíny
 • Techniky vědomé posturální korekce

1995

 • Mechanical Diagnosis and Therapy, The Lumbar Spine, McKenzie

1994

 • Forma, Funkce, Stabilizace, H. Hermachová
 • Kurz cvičení funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové

1993

 • Reflexní lokomoce dle dr.Vojty
 • Kurz mobilizace sternokostálního skloubení

1992

 • Kurz mobilizace páteře a periferních kloubů
 • Impulsoterapie – diagnostika a terapie

Odborná praxe fyzioterapie

1999 – dosud

 • samostatná praxe jako OSVČ

1982 – 1999

 • Fakultní nemocnice v Praze 2
 • Centrum pro děti s neurologickým postižením, Praha
 • Revmatologický ústav, Praha
 • Artrocentrum,Praha
 • Unicare Medical Center, Praha
 • International Medical Center, Praha
 • Aura Medical Clinic, Praha
 • Domov pro zrakově postižené, Praha
 • Hospic Štrasburk