Co je fyzioterapie?

Fyzioterapie je oborem léčebné rehabilitace, který se zabývá poruchami pohybového systému, které se nejčastěji projevují bolestí a omezením pohybu kloubů a páteře. Využívá speciálních terapeutických metod, které k odstranění obtíží využívají zejména cvičení, ošetření měkkých tkání manuálními technikami a v neposlední řadě korekci pohybových návyků. Terapie začíná podrobným vyšetřením pohybového aparátu, které spolu s diagnózami lékařů umožní zvolit nejúčinnější techniky k odstranění obtíží.

Fotografie z naší ordinace

 

Fyzioterapie u dospělých

Bolesti zad jsou jedním z nejčastějších důvodů, proč nás pacienti navštíví. Mezi nejdůležitější příčiny vertebrogenních obtíží řadíme poranění svalově-šlachového aparátu, poškození meziobratlových plotének a degenerativní změny. Další početnou skupinu tvoří pacienti s poruchami a bolestmi kloubů, za kterými jsou stavy po úrazech, operacích a degenerativní poškození.

Všem nabízíme:

 • podrobné kineziologické vyšetření a stanovení léčebné strategie dle určení akutního či chronického stadia nebo fáze hojení
 • cílený výcvik stabilizační funkce Dynamickou neuromuskulární stabilizací dle Koláře, Švejcara
 • metodu R.Brunkow a Akrální koaktivační terapie
 • mobilizační techniky a ovlivnění spoušťových bodů
 • cvičení s uvědoměním s principy Feldenkraisovy metody, tai-tchi a jógy
 • mechanická terapie a diagnostika McKenzie
 • doporučení ergonomických a režimových opatření
 • sestavení funkčního kondičního tréninku

Fyzioterapie u dětí a mládeže

K nejčastějším pohybovým poruchám v kojeneckém věku patří opoždění psychomotorického vývoje, které je potřeba zachytit co nejčasněji a co nejdříve začít s jeho nápravou. V těchto případech nabízíme:

 •  vyšetření a zhodnocení motorických vzorů kojenců ohrožených centrální koordinační poruchou
 • instruktáž rodičů v reflexní lokomoci podle prof.Vojty
 • instruktáž rodičů v metodě R.Brunkow
 • instruktáž rodičů v aplikaci Akrální koaktivační terapie
 • instruktáž rodičů ve vhodné manipulaci s dítětem

V pozdějším dětském věku mezi 2.- 6.rokem se setkáváme s poruchami kvality hrubé a jemné motoriky, dynamické koordinace a impulsivity. Hovoříme obvykle o lehké mozkové dysfunkci. Tady provádíme:

 • podrobné vyšetření koordinačních schopností, hrubé a jemné motoriky
 • hravý nácvik obratnosti, komplexních pohybů a rovnováhy

Ve školním věku a u mládeže pracujeme s poruchami držení typu vadného držení těla, skoliosy a ošetřujeme i děti s bolestmi hlavy, zad a kloubů. Součástí terapie v těchto případech je:

 • kineziologické vyšetření zaměřené na určení poruchy a její kvantifikaci
 • ošetření funkčních poruch šetrnými postupy manuální medicíny
 • stanovení terapeutického postupu s využitím širokého spektra metod a technik fyzioterapie
 • cvičení dle R.Brunkow a Akrální koaktivační terapie
 • cvičení s využitím různých pomůcek – gymnastické míče, labilní plochy
 • doporučení vhodných sportovních aktivit
 • využití tapingu

Častá problematika poruch nohy u dětí – plochonoží. Pacientům s touto poruchou nabízíme:

 • vyšetření a určení stupně poruchy
 • doporučení vhodné obuvi
 • doporučení vhodného typu ortopedické vložky, pokud je pasivní podpora klenby nutná
 • aktivní terapie cvičením  – sensomotorická stimulace chodidel
 • cvičení na ovlivnění držení celého těla, protože plochonoží často doprovází vadné držení těla
 • cvičení obvykle probíhá formou hry

PEČKY

PRAHA