Fyzioterapie

V oboru fyzioterapie se pohybuji přes 30 let a můj zájem se postupně přesunul k jemným a nenásilným metodám, které upřednostňují vědomý kontakt s tělem, pozorné vnímání jeho pohybu a držení.

Ráda využívám principy Feldenkraisovy metody a bioenergetického přístupu, kde dominují jemnost, pomalost, práce neoslovující bolest a respektující subjektivní prožívání.

Preferuji práci s dospělými klienty, kteří chápou zodpovědnost za své zdraví. Těm jsem připravena poskytnout rejstřík možností, které mohou vést k úlevě od potíží. Jde o spolupráci, kde předpokládám aktivní přístup klienta, motivovaného k vytváření prostoru pro cvičení a změny v jeho prostředí.

U dětských a teenagerovských klientů konzultuji a nasměrovávám k individuálně vhodnému přístupu a metodě, dle somatického a psychického stupně vývoje.

Má ordinace